Program for efterårssæson 2021 oplyses snarest


 

 

 

 -.


Aktiviteter man kan deltage i:
Madlavning: Køkkenholdet, hvor mænd hygger sig med daglig madlavning.
Smykkefremstilling: Sølvarbejde, horn-, ben-, rav- og stenslibning.


Medbring selv kage/brød til de arrangementer, hvor klubben ikke serverer.
Husk altid at medbringe kop/krus og evt. teske.


De der kan, må meget gerne give en hånd med til oprydning. 
(Ekstra arbejde med overholdelse af retningslinier for forsaminger i.f.m. Covid19).

For gangbesværede i Bogense, Harritslev og Skovby er der efter nærmere aftale mulighed for at benytte transport med handicapvenlig bus.
Til- og framelding er nødvendig. Kørsel skal være aftalt på forhånd.

Tilmelding til 1. arrangement nødvendigt - ellers ved vi ikke,
hvor meget kage vi skal bestille.
 

Tilmelding kan ske pr. e-mail eller pr. telefon - tilmeldingsfrist 16. september 2020.

E-mail: torsdagsklubbogense@gmail.com
Oplys navn, tlf.nr., adresse og antal personer samt evt. behov for kørsel.

Telefon: Mandage og tirsdage mellem 10.00 - 12.00:
Anna 2424 1540          -          Eva 2858 7324          -          Anette 6093 9383

Medlemmer til Madholdet bedes tilmelde sig direkte til Gunner 2424 1540

Bemærk: Rygning og parkering på skolens område er ikke tilladt.