Forholdsregler i.f.m. Covid19

 

På grund af Covid19 har myndighederne bestemt en række retningslinier som skal følges af foreninger herunder blandt andet:

Alle flader og kontaktpunkter skal aftørres både før og efter hvert arrangement. 

Der vil være håndsprit tilgængeligt og vi skal opfordre til, at man anvender det flittigt.

Vi skal huske at holde afstand.

Og allervigtigst: Hvis man er syg, så er man nød til at blive hjemme.

Bestyrelsen vil sørge for, at retningslinierne bliver overholdt.

 

Pr. 26. oktober 2020 er der indført yderligere restriktioner der betyder, at man ikke må have forsamlinger på mere end 10 personer. Det har for Torsdagsklubbens vedkommende haft den konsekvens, at bestyrelsen har besluttet at afslutte efterårssæsonen med omgående varsel.