Bestyrelse for Torsdagsklub Bogense pr. 29. september 201

 

Torsdagsklub Bogense afholdt ordinær generalforsamling den 29. september 2021.

De bestyrelsesmedlemmer og den suppleant til bestyrelsen der var på valg, blev alle genvalgt.

Der er afholdt bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021, og bestyrelsen har konstitueret sig.

Der er ingen ændringer i forhold til sidste generalforsamling og listen over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ser derfor fortsat således ud:

 

Formand:
Anna Hansen, Tromsøparken 8, 5400 Bogense
Tlf.: 2424 1540

Bestyrelsesmedlem:
Alfred Pedersen, Overballe 3, Nørreby, 5400 Bogense
Tlf.: 6486 1074 

Bestyrelsesmedlem:
Børge Jensen, Bergensparken 10A, 5400 Bogense
Tlf.: 2327 0118

Bestyrelsesmedlem:
Eva Knudsen, Odensevej 68, 5400 Bogense
Tlf.: 2858 7324

Kasserer:
Anette Østergård, Fælledvej 6, Harritslev, 5400 Bogense
Tlf.:  6093 9383

1. suppleant:
Jette Jensen, Bag Bognæs 54, 5400  Bogense
Tlf.: 2346 6237

2. suppleant:
Inger-Lise Wandel,Odensevej 16, 5400 Bogense
Tlf: 6481 3344