Bestyrelse for Torsdagsklub Bogense pr. 16. marts 2022

Torsdagsklub Bogense afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2022.

Bestyrelsesmedlem Anna Hansen var på valg og villig til genvalg. Anna blev genvalgt
til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Eva Knudsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog, at 1. suppleant Jette Jensen stillede op til valg til bestyrelsen. Jette Jensen blev valgt.

1. suppleant Jette Jensen var på valg, men da Jette Jensen blev valgt til bestyrelsen skulle der vælges en ny 1. suppleant.
Bestyrelsen foreslog Tove Sønnichsen som blev valgt.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig.

Der er ingen ændringer i forhold til hvem der er formand og hvem der er kasserer og listen over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ser herefter således ud:

Formand:
Anna Hansen, Tromsøparken 8, 5400 Bogense
Tlf.: 2424 1540

Bestyrelsesmedlem:
Alfred Pedersen, Overballe 3, Nørreby, 5400 Bogense
Tlf.: 6486 1074 

Bestyrelsesmedlem:
Børge Jensen, Bergensparken 10A, 5400 Bogense
Tlf.: 2327 0118

Bestyrelsesmedlem:
Jette Jensen, Bag Bognæs 54, 5400 Bogense
Tlf.: 2346 6237

Kasserer:
Anette Østergård, Fælledvej 6, Harritslev, 5400 Bogense
Tlf.:  6093 9383

1. suppleant:
Tove Sønnichsen, Sct. Anna Park 18, 1.tv., 5400 Bogense
Tlf.: 2986 5834

2. suppleant:
Inger-Lise Wandel, Odensevej 16, 5400 Bogense
Tlf.: 6481 3344

Del siden